ฟิล์ม LiteTec

 
ฟิล์ม LiteTec

ฟิล์มธรรมดา ราคาประหยัด มีให้เลือกทั้งแบบฟิล์มดำ และ ฟิล์มปรอท
LiteTec Film Specs